+45 75 16 26 00
Åbningstider

Vadehavet ved Fanø

Fanø ligger på grænsen mellem Vadehavet og Vesterhavet, hvor vind, tidevand og havstrømme uafbrudt former og forandrer kysten og landskabet. Sådan er også Fanø opstået for få tusinde år siden: Som en sandbanke der over årene er vokset og blevet dækket af plantevækst.

En hemmelig verden
Ved første øjekast synes Vadehavet bare fladt og nøgent, men blot et spadestik nede i sandet vrimler det med liv i form af alger, orm, muslinger og snegle. Ved lavvande blotlægges store dele af havbunden (vader), og dermed åbner et fantastisk spisekammer sig for millioner af trækfugle og ynglende vandfugle, som inden næste højvande kaster sig over "lækkerierne".

Dynamik og foranderlighed er kendetegnet ved Vadehavet, der på verdensplan er enestående natur og et af de allervigtigste vådområder for fisk, fugle og sæler.

Vadevandring
Vadehavet kan opleves nord, øst og syd for Fanø. Særligt ved Sønderho er muligheden for vadevandringer gode, men det kræver dog også, at man er fortrolig med tidevandet og har orienteret sig om vind- og vejrforholdene.

Vi kan anbefale, at man går med naturvejlederen på vadevandring. Se aktivitetskalenderen for tider og husk, at tilmelding er nødvendig. Vadevandringen varer 1,5 time og er en oplevelse for hele familien.